:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
วัน เวลา ส่ง 02 ก.ค. 256109:44:58
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 7511
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2