:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ค. 256111:35:37
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 7573
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
3.รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2