:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาในระดับพื้นที่
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ค. 256114:02:13
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว7724
รองผุ้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2