:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ค. 256117:44:04
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 7726
1.รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.
2.รอง ผอ. รมน.จว.นภ.
3.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
4.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
5.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
6.นายอำเภอทุกอำเภอ
7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3