:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การกำหนดชื่อส่วนราชการและตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใหม่
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ค. 256109:53:11
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 7823
หัวหน้าส่วนราชการและตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1