:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการ Thailand Pass
วัน เวลา ส่ง 09 ก.ค. 256113:50:54
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 7847
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสาภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู(วิสาหกิจเพื่อสังคม)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2