:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำกราบบังคมทูลพระกรุณา
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ค. 256115:14:17
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 7905
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.
3.รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท)
4.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
5.หัวหน้าหน่วยงานอิสระ
6.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
7.นายอำเภอทุกอำเภอ
8.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1