:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบหมายภารกิจโครงการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับฯ
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ค. 256116:38:23
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/8062
-สำนักงานแรงงานจังหวัด
-ที่ทำการปกครองจังหวัด
-สำนักงานที่ดินจังหวัด
-ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
-สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
-สำนักงานคลังจังหวัด
-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
-สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
-สำนักงานเกษตรจังหวัด
-สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
-ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัด
-อบจ.
-เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
-อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
-ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
-ธนาคาร ธกส.หนองบัวลำภู
-โรงน้ำแข็งสายฝน
-

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1