:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวั
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ค. 256113:48:10
จาก สนง.พุทธศาสนาจังหวัด
ที่ นภ 0034/7935
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ.(ท) ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอ ทุกอำเภอ, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4