:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในศูย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูฯ
วัน เวลา ส่ง 12 ก.ค. 256114:16:19
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 7974
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1