:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการสั่งซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัน เวลา ส่ง 24 ส.ค. 256110:27:27
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ 0016/ว 10062 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายกสโมสร สมาคม ชมรมทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1