:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุม Workshop กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน “หนองบัวลำภู Model : กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น
วัน เวลา ส่ง 28 ส.ค. 256116:39:48
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว10277 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
1. คณะทำงานจัดทำร่าง Model
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายจักรพงษ์ ยอดตา (นักวิชาการเกษตร อำเภอสุวรรณคูหา)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3