:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
วัน เวลา ส่ง 29 ส.ค. 256109:41:27
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว10111 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู
๕. ผบ.กกล.รส.จังหวัดหนองบัวลำภู
๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลหนองบัวลำภู
๑๐. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. ผอ.ทสจ.นภ.
๑๔. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
๑๗. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
๑๙. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๓. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี (ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู)
๒๕. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๒๖. นายอำเภอสุวรรณคูหา
๒๗. ผอ. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๘. นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน
๒๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2