:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการฯ
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256110:22:51
จาก บ.ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภ
ที่ พิเศษ/2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ./รอง ผอ.รมน.จว.นภ. /หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานอิสระ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1