:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 04 ก.ย. 256111:44:42
จาก สนง.ประมงจังหวัด
ที่ นภ0007/ว 10531 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผบ.กกล.รส.จว.นภ
รอง ผอ.รมน.จว.นภ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2