:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 05 ก.ย. 256111:50:13
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ นภ0015/ว10599
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู,ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,นายอำเภอโนนสัง ,นายอำเภอนาวัง,นายอำเภอศรีบุญเรือง,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2