:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 06 ก.ย. 256109:36:31
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว10652 ลว 6 ก.ย. 61
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3