:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตราฐาน
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 256112:22:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว11589
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พัมนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผุ้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผุ้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3