:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การกำหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้แผนปฏิบัติการ "หนองบัวลำภู Mo
วัน เวลา ส่ง 28 ก.ย. 256118:45:29
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2 /ว11591
หัวหน้าส่วนราชการทุกราชการ/หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วงนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3