:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งกำหนดการเดินทางมารับตำแหน่งของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 04 ต.ค. 256115:30:57
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ. 0017.3/ว 11276
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1