:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษษพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ
วัน เวลา ส่ง 11 ต.ค. 256111:51:59
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๒๗๒ ลว. ๑ ต.ค.๒๕๖๑
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2