:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนร่วมปั้นลูก EM ball จำนวน 910 ลูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 256
วัน เวลา ส่ง 23 พ.ย. 256113:05:44
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว825
เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1