:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่ถ่ายทำวีดีทัศน์ (VTR) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 23 พ.ย. 256115:18:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ.0017.2/ว14729
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอโนนสัง/นายอำเภอนาวัง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1