:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "นักวิทย
วัน เวลา ส่ง 23 พ.ย. 256116:21:38
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว14827
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานบันศึกษาทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคาร นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1