:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา
วัน เวลา ส่ง 26 พ.ย. 256114:28:33
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว14840
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1