:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
วัน เวลา ส่ง 26 พ.ย. 256114:44:16
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 14837
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
กกล.รส.จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
องค์การโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1