:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตโนบล (สีหา ปภสฺสโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 26 พ.ย. 256116:27:23
จาก สนง.พุทธศาสนาจังหวัด
ที่ นภ 0034/14803
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จว.นภ.,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2