:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ย. 256111:28:08
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 14993
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1