:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมในงานเฉลิมฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 25 ปี
วัน เวลา ส่ง 29 พ.ย. 256109:29:53
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 14970
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 11.นายกสมาคม/มโมสร/ประธานชมรมต่างๆ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1