:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2
วัน เวลา ส่ง 29 พ.ย. 256114:05:21
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/15352
ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2