:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด
วัน เวลา ส่ง 29 พ.ย. 256116:18:18
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/ว710
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1