:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256110:21:30
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 15461
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1