:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจ Bike อุ่นไอรัก
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256114:55:31
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 15465
เรียน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษา เขต 1
ผอ.รร.กุดดู่พิทยาคม
ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1