:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
วัน เวลา ส่ง 30 พ.ย. 256115:29:38
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/15505
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. กกล.รส.จังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงาน ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู
7. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
8. องค์การโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1