:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานตลาดริมทางประเภทอาหารและของฝากของที่ระลึก "ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ" เพิ่มเติม
วัน เวลา ส่ง 03 ธ.ค. 256114:03:33
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว15488
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผอ.รมน.จว.นภ/อัยการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2