:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 3/2562
วัน เวลา ส่ง 04 ธ.ค. 256111:11:35
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว15645
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ
8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการเทคนิคหนองบัวลำภู
19 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1