:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประ
วัน เวลา ส่ง 04 ธ.ค. 256118:43:07
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/15679
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2