:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระของจังหวัดในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของประชาชนในพื้นที่
วัน เวลา ส่ง 27 ธ.ค. 256109:25:50
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 15965
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1