:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่ตามทิศทางตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256208:47:52
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 19648
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1