:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256213:55:12
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว19649
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/องค์การบริหารส่วนจังหวัดดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1