:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดสาวงามเมืองลุ่มภู ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256210:29:29
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.5/ว19782
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ.,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1