:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
วัน เวลา ส่ง 04 ม.ค. 256211:55:56
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ 0014.2/ว011 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562
คณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1