:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายภารกิจ
วัน เวลา ส่ง 05 ม.ค. 256217:05:39
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๙๘๔๗
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/นายอำเภอทุกอำเภอ/แรงงานจังหวัด/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ผอ.สนง.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/ผอ.สนง.กศน.นภ/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/ผอ.วิทยาลัยเมคนิคหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง อ.นากลาง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2