:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256214:02:37
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว174
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1