:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕62
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256214:03:45
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว175
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธนาคารทุกแห่งในจังหวัด สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิ นายกสมาคม ชมรม สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1