:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำเกียรติบัตรผู้ร่วมรำบวงสรวงงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครอบรอบ ๒๕ ปี
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256214:35:20
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๙๘๕๓
หน่วยงานส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1