:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบภารกิจจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256214:49:37
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 173
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด
หนองบัวลำภู
- ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
- ผู้กำกับการสถานีสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
- ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
- พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
- ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
- นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
- ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
- ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
- นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1