:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 256210:30:29
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 304
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผอ.สพป.เขต 1
6.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1