:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ และพิธีเปิดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 256213:56:39
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 432
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1