:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดหนองบัาลำภู ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 09 ม.ค. 256213:58:45
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๑๘.๑/๔๔๘
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จว.น.ภ.(ท), ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,ผบ.กกส.รส.จว.น.ภ.,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและองคืกรภาคเอกชนทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5